Allmänna villkor Utbildningar

 

Anmälan

Anmälan bekräftas i regel omgående.

Kursavgift

Kursavgiften faktureras i samband med bokning med betalas per 15 dagar netto. Bokningen bekräftas i samband med registrerad betalning. Vid utebliven betalning avbokas kursen. Betalning skall vara erlagd för att kursen skall kunna genomföras.

Avbokning

Avbokning Sverigekurser
Vid avbokning mer än två veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning två veckor eller mindre före kursstart debiteras 100% av kursavgiften.

 

Reservation för ändringar

Vid sjukdom hos kursledare med kort varsel, där ersättare inte hinner tillsättas förbehåller vi oss rätten att flytta fram kursdatumet till ett senare tillfälle, som mest 60 dagar. Om kursen ändå inte kan genomföras återbetalas 80% av kursavgiften.

Personuppgifter i deltagarlistor

Genom er anmälan samtycker ni till att personnamn och eventuellt företagsnamn presenteras på deltagar- och närvarolistor och på detta sätt görs tillgängliga för kursledaren.